1. HOME
  2. /
  3. Naudinga informacija
  4. /
  5. Taisyklės

Taisyklės

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

§ 1 Bendra informacija


1. Parduotuvę DECORMAT.LT administruoja įmonė Drukarnia Piga.pl Sp. z o.o., įregistruota centriniame registre ir informacijoje apie ūkinę veiklą (lenk. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)),
kurį tvarko už ūkį
atsakingas ministras.
Įm. k. (lenk. REGON): 243492288
Įrašyta į Nacionalinį teismų registro verslininkų registrą, kurį tvarko
Apygardos teismas SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD KATOVICUOSE, Nacionalinio teismų registro VIII ūkio skyrius (lenk. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), numeris 0000493662.
Registracijos duomenys: Drukarnia Piga Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.
Asmuo, įgaliotas atstovauti įmonei tai Valdybos Pirmininkas - Mateusz Gabryś.

2. Šios taisyklės nustato naudojimosi svetaine sąlygas. Svetainės Naudotojas privalo susipažinti su taisyklių turiniu, o pirkimas reiškia, kad Naudotojas sutinka su jomis.

3. Visiems santykiams, kylantiems iš sutarties tarp Decormat.LT ir Klientų taikomos bendrosios komercinės sąlygos. Išimtys galimos tik situacijose, kai jos iš anksto buvo patvirtintos tarp Pardavėjo ir Kliento raštu ar buvo nustatytos šiose komercinėse sąlygose.

4. Klientas, pateikdamas užsakymą įsipareigoja pateikti išsamius bei tikrus savo asmens duomenis. Jei klientas pateiks melagingus duomenis, bus atsakingas už atsiradusias dėl to žalas.

§ 2 Sutarties sudarymas
1. DECORMAT.LT pateikti vaizdai bei bet kokios kitos prekės internete ar kitose žiniasklaidos priemonėse pagal Civilinio kodekso 534 str. nesudaro komercinio pasiūlymo, tai tik kliento kvietimas, siekiant jam pristatyti pirkimo pasiūlymą. Pirkimo pasiūlymus galima teikti svetainėje Decormat.LT užpildant internetinę formą arba raštu el. pašto adresu.

2. Užsakymo pateikimas internetinėje parduotuvėje prilygsta noro išreiškimui sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį šiose sąlygose bei užsakyme nustatytomis sąlygomis.

3. Klientas, pateikdamas užsakymą, privalo atsižvelgti į bendrą užsakymo kainą. Visos svetainėje nurodytos kainos tai bruto kainos, su 23% PVM mokesčiu, į jas neįtrauktos siuntimo išlaidos.

4. Pardavėjas pasilieka sau teisė atsisakyti vykdyti paslaugą ir užsakymą, jei prekėse bus turinys prieštaraujantys teisės aktams, moralei ar socialinio sambūvio principams. Parduotuvė taip pat pasilieka sau teisę keisti siūlomų prekių kainas, taip pat keisti užsakytų prekių pristatymo kainą.

§ 3 Mokėjimas

1. Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o. kiekvienam užsakymui išrašo PVM sąskaitą faktūrą elektronine forma, vadovaujantis 2004 m. kovo 11 d. įstatymo dėl prekių ir paslaugų mokesčio (suvestinis tekstas: O. L. 2011 m., Nr. 177, 1054 d.) nuostatų turiniu bei 2013 m. gruodžio 3 d. finansų ministro įsakymu dėl sąskaitų faktūrų išrašymo (O. L. 2013 m., 1485 d.). PVM sąskaitoje faktūroje įvesti duomenys yra tokie patys, kokiu Pirkėjas nurodė užsakymo formoje, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje. Užsakovo duomenys ir duomenys įrašomi PVM sąskaitoje faktūroje gali skirtis. Šiuos duomenis turi nurodyti Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje. Pagal galiojančius reglamentus, Klientas turi teisę kreiptis į Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., kurios buveinės adresas Tychy (43-100), ul. Przemysłowa 68, su prašymu atsiųsti išrašytą sąskaitą faktūrą pagal aukščiau aprašytas nuostatas popierine forma, siųsdamas tokį prašymą el. pašto adresu: ksiegowosc@piga.pl arba tradiciniu paštu: Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

2. Galimos užsakymo apmokėjimo formos:
- išankstinis apmokėjimas tradiciniu pavedimu per PayU
- grynieji pinigai pristatymo metu – papildomas mokestis už mokėjimą pristatymo metu tai 16 PLN.

3. Pardavėjas pasilieka sau teisė priimti ar atmesti tam tikras mokėjimo formas.

Informuojame, kad apmokant užsakymą pristatymo metu, užsakymo suma negali būti didesnė nei 500 PLN. Užsakymai, kurių vertė didesnė nei nurodyta suma, turi būti pilnai apmokėti iki jų vykdymo proceso pradžios.

§ 4 Pristatymas

1. Užsakydami pristatymą į namus, už užsakymas prekes galite sumokėti grynaisiais pinigais pristatymo metu arba pasirinkti kitą mokėjimo būdą:
- tradicinis pavedimas į sąskaitą numeris: 97 1140 2004 0000 3202 7520 8180;
- mokėjimas PayU sistemoje;

2. Užsakymo vykdymo laiko pradžia laikomas el. pranešimo išsiuntimas su užsakymo priėmimo vykdymui patvirtinimu. Tai įvyksta gavus visą informaciją, susijusią su užsakymu. Išsiuntimo laikas visada nurodytas yra prekės kortelėje užsakymo pateikimo metu. Papildomai reikia pridėti nuo 1 iki 3 darbo dienų kurjeriui.

3. Lenkijos Respublikos teritorijoje pristatymus vykdo:
- GLS kurjerių įmonė
- DPD kurjerių įmonė
- atsiimant užsakytas prekės parduotuvėje/sandėlyje Decormat.LT, 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 68, užsakymą reikia apmokėti iš anksto

§ 5 Garantija

5.1. Pardavėjas užtikrina, kad Prekės bus Pristatytos ne fizinių ir teisinių defektų. Pardavėjas yra atsakingas Kliento atžvilgiu, jei Prekė turi fizinį ar teisinį defektą (garantija).

5.2. Jei Prekė turi defektą, Klientas gali:

a) pateikti prašymą dėl kainos sumažinimo arba Pardavimo sutarties nutraukymo, nebent Pardavėjas nedelsiant ir nesukeldamas Klientui didesnių nepatogumų pakeis nekokybišką Prekę defektų neturinčia Preke arba pašalins defektą.
Šis apribojimas netaikomas, jei Pardavėjas jau keitė ar remontavo Prekę arba Pardavėjas neįvykdė pareigos pakeisti Prekę į defektų neturinčią prekę arba pašalinti defektus. Klientas vietoj Pardavėjo pasiūlymo defekto pašalinimo gali reikalauti Prekę pakeisti į neturinčią defektų arba vietoj Prekės keitimo pareikalauti pašalinti defektą, nebent Kliento pasirinktas būdas, kad prekė atitiktų sutartį yra neįmanomas arba reikalauja per didelių išlaidų lyginant su Pardavėjo siūlomu būdu. Vertinant per dideles išlaidas atsižvelgiama į Prekės be defektų vertę, nustatyto defekto tipą ir reikšmingumą, o taip pat į nepatogumus, kuriuos Klientas patirtų pasirinkus kitą patenkinimo būdą.
b) reikalauti pakeisti nekokybišką Prekę į Prekę be defektų arba pašalinti defektą. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką Prekę į Prekę be defektų arba pašalinti defektą per protingą laiką, nesukeldamas Klientui didesnių nepatogumų.
Pardavėjas gali atsisakyti patenkinti Kliento reikalavimą, jei Kliento pasirinktas būdas, kad nekokybišką Prekė atitiktų Pardavimo sutartį yra neįmanomas ar lyginant su kitų galimu būdu, kad Prekė atitiktų Pardavimo sutartį, reikalautų per didelių išlaidų. Remonto ar pakeitimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

5.3. Klientas, kuris naudojasi garantija, privalo pristatyti nekokybišką daiktą Pardavėjo adresu. Jei Klientas yra Vartotojas, pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

5.4. Pardavėjas yra atsakingas už garantiją, jei fizinis defektas nustatytas iki dviejų metų nuo Prekės perdavimo Klientui. Pretenzijos dėl defekto pašalinimo ar Prekės pakeitimo į defektų neturinčią Prekę pasibaigia po vienerių metų, tačiau šis laikotarpis negali baigtis anksčiau, nei pasibaigs pirmajame sakinyje nurodytas laikotarpis. Per šį laikotarpį Klientas gali nutraukti Pardavimo sutartį ar pateikti prašymą dėl kainos sumažinimo dėl Prekės defekto. Jei Klientas pareikalavo Prekės pakeisti į neturinčią defektų ar pašalinti defektą, laikotarpis nutraukti Pardavimo sutartį ar pateikti prašymą dėl kainos sumažinimo prasideda nuo to laiko, kai baigėsi Prekės keitimo ar defekto pašalinimo laikotarpis.

5.5. Visus skundus, susijusius su Prekėmis ar Pardavimo sutarties vykdymu Klientas gali pateikti raštu Pardavėjo adresu.

5.6. Pardavėjas per 14 dienų nuo Kliento skundo gavimo datos pateiks atsakymą į pateiktą skundą dėl Prekės ar Pardavimo sutarties vykdymo.

5.7. Klientas gali pateikti Pardavėjui skundą susijusį su Pardavėjo teikiamomis nemokamomis paslaugomis el. būdu. Skundą galima pateikti elektronine forma ir atsiųsti adresu info@decormat.lt. Skunde Klientas turi pateikti problemos aprašymą. Pardavėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau nei per 14 dienų išnagrinės skundą ir pateiks Klientui atsakymą.

5.8 Pardavėjas suteikia Klientui, kuris yra Vartotojas, galimybę pasinaudoti neteisminiu vartojimo ginčų sprendimu. Įgaliota įstaiga, kompetentinga Pardavėjui tai vaivadijos prekybos inspekcija Katovicuose. ul. Brata Alberta 4. 40-951 Katowice. pašto dėžutės nr. 178. sekretoriatas tel.: (32) 35 68 100.

§ 6 Atsakomybės apribojimas

1. Pardavėjas neatsako už nuolatinės prieigos prie Internetinės parduotuvės nebuvimą ir sistemos veikimo greitį, o taip pat už technines ir elektronines klaidas, kurios atsidaro užsakymo pateikimo metu, jei jų atsiradimo priežastis tai nepriklausantys nuo parduotuvės veiksniai.

§ 7 Teisė nutraukti sutarties sąlygas
Teisė nutraukti sutarties sąlygas
§ 8 Skundai

1. Pardavėjas siūlomoms prekės suteikia 12 mėnesių garantiją. Šis laikotarpis galioja nuo prekės pristatymo Klientui datos.

2. Pardavėjas pristato prekės montavimo instrukciją. Pateiktų joje instrukcijų nepaisymas atima galimybę pateikti skundą dėl prekės.

3. Pirkėjas, nustatęs paslaugos neatitikimą sutarčiai, turi nedelsdamas pateikti raštišką skundą elektroniniu paštu:info@decormat.lt

4. Skundo pagrindu negali būti nedideli pristatytos prekės nukrypimai nuo siūlomos svetainėje. Nereikšmingais nukrypimais laikomi nežymūs spalvų skirtumai, nežymūs pagrindo formato, tipo ir kokybės skirtumai. Šių nukrypimų gamybos metu negalima išvengti, o spalvų skirtumai gali atsirasti dėl naudotojo monitoriaus nustatymų. Skundas tai pat neapima medžiagos dalijimo būdas, jei Pirkėjas pateikdamas užsakymą nepasiūlė neįprasto padalijimo.

5. Pardavėjas privalo išnagrinėti skundą per 14 dienų nuo jos pateikimo datos.

6. Jei bus nustatyta, kad pristatyta prekė neatitinka sutarties, t.y. turi defektą, kuris sumažina jos vertę ar naudingumą arba prekė išduoda nepilnai sukomplektuota, pirkėjas turi teisę reikalauti, kad prekė atitiktų sutartį nemokamai ją remontuojant, keičiant nauja preke ar jei tokios galimybės nėra – grąžinti sumokėtus už užsakymą pinigus.

7. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš kliento grąžinti nekokybišką prekę.

8. Skundai taikomi tik toms prekės, kurios yra tokios būklės, kokios buvo pristatytos. Jei po fototapetų priklijavimo bus nustatyti jų techniniai defektai, skundas nebus priimtas.

9. Žalos, atsiradusios dėl neteisingų ar sutarties neatitinkančių veiksmų nesudaro pagrindo reikšti pretenzijas pardavėjui.

§ 9 Baigiamosios nuostatos

1. Šiose Taisyklėse neapimtų klausimų atveju taikomi Civilinio kodekso nuostatos ar kitos teisinės normos, susijusios su internetinių svetainių ir parduotuvių veikimu.

2. Decormat.LT pasilieka sau teisę keisti šias Taisykles.